Covid-19

Vážení rodičia, milí študenti,

na základe Vyhlášky č. 197 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa upravuje vstup študentov.

V § 1 odsek 2 písmená u) a v) sa uvádza, že sa umožňuje vstup žiakov bez testu do vzdelávacej agentúry.

Pri vstupe do prevádzky žiakov mladších ako 18 rokov, prosíme zákonných zástupcov o vyplnenie a predloženie nasledovného formulára:

Pri vstupe do prevádzky študentov starších ako 18 rokov, prosíme o vyplnenie a predloženie nasledovného formulára: