Podľa vekovej kategórie:

Kurz pre mládež


Kurz pre dospelých


Podľa zamerania:

Výučba z renomovaných knižiek, ktoré vám obohatia slovnú zásobu i gramatiku zároveň!

Kurzy pre dospelých:

Štandardný kurz

  • Úspešný šesťdielny kurz je zameraný predovšetkým na rozvoj komunikácie. Prehľadné dvojstránkové lekcie sa zaoberajú aktuálnymi témami založenými na komunikatívnom prístupe a dávajú nový pohľad na počúvanie a čítanie. 
Kurz business angličtiny

  • Tento vynikajúci šesťdielny kurz ponúka profesionálnym obchodníkom, ako aj študentom stredných či vysokých škôl viac komunikačnej a jazykovej praxe ako kedykoľvek predtým. Pomáha študentom rozvíjať príslušné komunikačné schopnosti, ktoré môžu okamžite využiť na pracovisku. Používaný jazyk je relevantný pre ich pracovný kontext, takže môžu využívať to, čo sa učia v reálnych situáciách. 


Kurzy pre mládež (II. stupeň ZŠ)          NOVÁ METÓDA VÝUKY!

Štandardný kurz 

  • Ponúka študijný materiál, ktorého vyššie úrovne sú obzvlášť vhodné pre osemročné gymnáziá. Učebnica prichádza v 6 úrovniach, obsahuje špeciálne úlohy na rozvíjanie kognitívnych zručností, jazykových zručností a kritického myslenia. Kurz ďalej vytvára pozitívne a motivujúce vzdelávacie prostredie:    
  • Poskytuje obsah, ktorý je relevantný, informatívny a vzdelávací. Umožňuje študentom uvažovať o kľúčových otázkach a prehodnocovať svoje odpovede pri rozvíjaní konverzácie.
  • Podnecuje predstavivosť študentov prostredníctvom otázok, ktoré žiakov motivujú k zamysleniu a inšpirujú ich, aby kriticky premýšľali o svete okolo seba.  


Na hodinách získate aj bonusové materiály ku gramatike a slovnej zásobe angličtiny.

Doučovanie

Ponúkame doučovanie deťom základných a stredných škôl.

Darčekové poukážky

Zakúpte si u nás darčekový poukaz na kurz anglického jazyka pre vašich najbližších :-)

Novinka!

Ak máte pracovný týždeň hektický a nemáte čas na štúdium cudzieho jazyka, ponúkame vám víkendové jazykové kurzy prezenčne alebo online.


Novinka!

Prihláste sa na kurz anglického jazyka a                    získajte od nás originálny darček!

Metóda výučby

Študovať u nás môžete počas celého roka v nasledujúcich semestroch:

  • Zimný semester (január - február - marec),
  • Jarný semester (apríl - máj - jún),

  • Letný semester (júl - august),
  • Jesenný semester (september - október - november - december).

Aktuálne prebieha zápis na jesenný semester (skupinové kurzy otvárame od septembra).

Vo vzdelávacom procese kladieme veľký dôraz na jeho kvalitu, na individuálny prístup ku každému študentovi použitím kvalitnej a aktuálnej jazykovej literatúry z významných vydavateľstiev s použitím audiovizuálnych pomôcok.

Na hodinách sa venujeme témam z každodenného života, preberáme slovnú zásobu týkajúcu sa danej témy spolu s gramatikou, ktorá sa vzťahuje na danú problematiku.

Na hodinách, samozrejme, nebude chýbať konverzácia, precvičovanie pravopisu, posluchové cvičenia, opakovanie znalostí, prezentácie a rôzne ďalšie aktivity.