Prihláška

na kurz anglického jazyka

Ak ste v prihláške uviedli úroveň vyššiu než A1 (začiatočník), po jej zaslaní sa s Vami spojíme mailom alebo telefonicky, aby sme si s Vami dohodli osobne, resp. online stretnutie za účelom krátkeho pohovoru v angličtine, na základe ktorého Vás zaradíme do vhodnej skupiny. 

Prosím, vyplňte osobné údaje účastníka kurzu:

Ak Vám štúdium hradí zamestnávateľ, uveďte, prosím, údaje o firme.

* povinné pole

Ďakujeme za vyplnenie údajov. Všetky poskytnuté osobné údaje sú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely Vzdelávacej agentúry Detty v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vyplnením a odoslaním tejto prihlášky študent/ zákonný zástupca študenta potvrdí, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto prihlášky o jazykovom vzdelávaní a zároveň súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné kedykoľvek písomne odvolať.